200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105 300-101 300-206 300-070 70-417 210-260 210-060 200-355 300-208 CISSP 300-135 210-065 300-209 70-243 70-480 CCA-500 2V0-621D 210-451 400-051 E05-001 1Z0-052 70-410 640-916 VMCE_V9 810-403 070-464 070-243 700-802 70-246 FCBA GPHR DEV-401 C2090-610 SY0-401 712-50 ADM-201 700-039 312-50 MA0-101 648-244 SK0-004 ASF 70-494 70-673 500-005 1Z0-060 C9560-503 640-875 N10-006 98-367 70-534 NS0-505 70-342 CHFP 070-410 640-878 1V0-603 1Z0-804 C8010-250 312-50V9 C2150-508 98-368 CLOUDF 70-411 70-461 220-901 70-488 070-341 PK0-003 E20-547 70-412 70-686 500-285 CISM 101-400 102-400 PDM_2002001060 JN0-100 642-883 CAP 070-347
200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105 300-101 300-206 300-070 70-417 210-260 210-060 200-355 300-208 CISSP 300-135 210-065 300-209 70-243 70-480 CCA-500 2V0-621D 210-451 400-051 E05-001 1Z0-052 70-410 640-916 VMCE_V9 810-403 070-464 070-243 700-802 70-246 FCBA GPHR DEV-401 C2090-610 SY0-401 712-50 ADM-201 700-039 312-50 MA0-101 648-244 SK0-004 ASF 70-494 70-673 500-005 1Z0-060 C9560-503 640-875 N10-006 98-367 70-534 NS0-505 70-342 CHFP 070-410 640-878 1V0-603 1Z0-804 C8010-250 312-50V9 C2150-508 98-368 CLOUDF 70-411 70-461 220-901 70-488 070-341 PK0-003 E20-547 70-412 70-686 500-285 CISM 101-400 102-400 PDM_2002001060 JN0-100 642-883 CAP 070-347

Mất biểu tượng mạng trên thanh Taskbar và cách lấy lại

Cách lấy lại biểu tượng mạng, Wifi trên thanh Taskbar

Một ngày đẹp trời, bạn mở máy tính của mình lên tuy nhiên lại không thấy biểu tượng mạng của mình ở đâu cả, bạn giật mình vì không biết máy tính bị làm sao, không biết là máy tính mình có mạng hay mất mạng đây. Để lấy lại được biểu tượng mạng Wifi trên thanh Taskbar, hãy cùng đọc bài viết này chúng tôi sẽ trình bày cụ thể cho bạn biết nhé.

Trong quá trình sử dụng mạng trên máy tính của mình đôi lúc bạn vẫn có thể lỗi mạng bị chấm than. Để sửa lỗi này, bạn vui lòng đọc thêm bài viết : sửa lỗi wifi bị limited access.

Những bước cụ thể để lấy lại biểu tượng mạng wifi trên thành Taskbar

Bước 1 : Vào Start chọn Control Panel

Mất biểu tượng mạng trên thanh Taskbar và cách lấy lại

Mất biểu tượng mạng, Wifi trên thanh Taskbar và cách lấy lại

Bước 2 : Bạn chọn tiếp Mục “Network and Internet”

Mất biểu tượng mạng trên thanh Taskbar và cách lấy lại

Mất biểu tượng mạng trên thanh Taskbar và cách lấy lại

Bước 3: Mục Network and Internet xuất hiện, bạn chọn vào “Network and Sharing Center”

Mất biểu tượng mạng trên thanh Taskbar và cách lấy lại

Mất biểu tượng mạng trên thanh Taskbar và cách lấy lại

Bước 4 : Mục này sẽ hiển thị mạng bạn đang sử dụng, click chọn vào nó.

Mất biểu tượng mạng trên thanh Taskbar và cách lấy lại

Mất biểu tượng mạng trên thanh Taskbar và cách lấy lại

Bước 5 : Chọn Properties

Mất biểu tượng mạng trên thanh Taskbar và cách lấy lại

Mất biểu tượng mạng trên thanh Taskbar và cách lấy lại

Màn hình Properties hiển thị, ở bước cuối cùng này rất đơn giản bạn chỉ cần chọn “Show icon in notification area when connected” và chọn OK như dưới hình để hoàn tất nhé.

Mất biểu tượng mạng trên thanh Taskbar và cách lấy lại

Mất biểu tượng mạng trên thanh Taskbar và cách lấy lại

Biểu tượng mạng của bạn sẽ trở lại màn hình desktop trên thanh taskbar ngay lập tức.

Mất biểu tượng mạng trên thanh Taskbar và cách lấy lại

Mất biểu tượng mạng trên thanh Taskbar và cách lấy lại

Đôi lúc khi sử dụng bạn cũng sẽ không thấy biểu tượng my computer ngoài màn hình Desktop, để biết cách lấy lại hãy đọc thêm bài viết đưa biểu tượng my computer ra màn hình desktop nhé.

Trên đó là cách đưa biểu tượng mạng, Wifi ra màn hình desktop trên thanh Taskbar.

Rất nhanh chóng và đơn giản phải không. Chúc các bạn thành công nhé.

Mất biểu tượng mạng trên thanh Taskbar và cách lấy lại
51 vote

Comments

Đóng góp ý cho bài viết