Như các bạn đã biết thì khi soạn thảo cho văn bản trên Word thì thường bạn hay thấy những gạch đỏ, gạch xanh xuất hiện giống như các gợn sóng khác nhau, điều này làm bạn cảm thấy rất khó chịu. Làm cách nào để bỏ gạch đỏ,