Phần mềm nén và giải nén dữ liệu 7-ZIP, 1 trong những phần mềm nén dữ liệu file tốt nhất được nhiều người sử dụng nhất hiện nay. 7-ZIP là phần mềm nén dữ liệu hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ nén và giải nén các chương trình, thư