Phần mềm USB Disk Security – phần mềm bảo mật dữ liệu kết nối từ USB tới máy tính. USB – 1 thiết bị cầm tay vô cùng nhỏ gọn, nơi lưu trữ rất nhiều dữ liệu vô cùng quý báu và cần thiết trong công việc và học