Facebook Audience Insights: Cách sử dụng Facebook Insights hiệu quả

Facebook Audience Insights: Cách sử dụng Facebook Insights hiệu quả

Làm cách nào để tiếp cận đúng người khi chạy quảng cáo Facebook?

Bằng cách nào để bạn biết về độ tuổi, giới tính của những người đã like fanpage?

Làm thế nào để bạn chọn hiển thị quảng cáo đúng lúc và đúng nơi tới khách hàng tiềm năng?

Tất cả những câu hỏi trên sẽ được trả lời bởi Audience Insights – công cụ mà marketer và nhà quảng cáo Facebook nào cũng biết, và đặc biệt là người mới trong lĩnh vực này.

Vậy Facebook Audience Insights là gìcách sử dụng Audience Insight như thế nào? Hãy cùng tôi tìm hiểu trong bài viết này! Bắt đầu thôi!

5/5 - (1 vote)

Đóng góp ý cho bài viết