File host facebook tháng 9/2016

File host facebook tháng 9/2016

Đăng bởi Phạm Độ lúc 27/08/2016

File host facebook tháng 9/2016 giúp bạn vào facebook nhanh chóng.

Hiện nay tình trạng facebook bị chặn đã xảy ra ít hơn tại Việt nam, tuy nhiên trong tháng 9 này lại có ngày facebook lại bị chặn. Những giải pháp khắc phục tình trạng này thì có rất nhiều có thể kể tới như dùng trình duyệt Cốc cốc, hay đổi DNS, đổi file host, … Trong số những biện pháp này, thì đổi file host là phương pháp là phương pháp truyền thống không phải tải thêm phần mềm nào cả, làm thế nào để vào facebook với cách này. Liên tục cập nhật những chuỗi file host facebook, hôm nay mình xin giới thiệu chuỗi file host facebook tháng 9/2016 giúp bạn vào facebook nhanh chóng nhất nhé.

>> Xem thêm :

đăng ký facebook như thế nào ?

đổi tên facebook 1 chữ.

File host facebook tháng 9/2016 cho nhà mạng VNPT, FPT, VIETTEL

Sửa lỗi không vào được facebook
File host vào facebook

Để biết cách sửa đổi file host facebook như thế nào đọc bài viết này nhé.

Dưới đây file host facebook 9/2016. Có 3 file host chính, nếu vẫn không vào được facebook thì hãy thử file host ở dưới nhé.

173.252.120.68 facebook.com
173.252.120.68 www.facebook.com
173.252.120.68 www.login.facebook.com
173.252.120.68 login.facebook.com
173.252.120.68 register.facebook.com
173.252.120.68 upload.facebook.com
173.252.120.68 register.facebook.com
173.252.120.68 bigzipfiles.facebook.com
173.252.120.68 pixel.facebook.com
173.252.120.68 logins.facebook.com
173.252.120.68 bigzipfiles.facebook.com
173.252.120.68 vi-vn.connect.facebook.com
173.252.120.68 graph.facebook.com
173.252.120.68 vi-vn.facebook.com
173.252.120.68 static.ak.connect.facebook.com
173.252.120.68 apps.facebook.com
173.252.120.68 developers.facebook.com
173.252.120.68 error.facebook.com
173.252.120.68 graph.facebook.com
173.252.120.68 developers.facebook.com
173.252.120.68 channel.facebook.com
173.252.120.68 connect.facebook.com
173.252.120.68 channel.facebook.com
173.252.120.68 register.facebook.com
173.252.120.68 bigzipfiles.facebook.com
173.252.120.68 pixel.facebook.com
173.252.120.68 error.facebook.com
173.252.120.68 register.facebook.com
173.252.120.68 blog.facebook.com

hoặc

173.252.110.27 facebook.com
69.171.247.29 www.facebook.com
173.252.100.27 login.facebook.com
66.220.152.19 upload.facebook.com
66.220.152.19 graph.facebook.com
173.252.100.27 pixel.facebook.com
173.252.112.23 apps.facebook.com

hoặc

 31.13.77.52 facebook.com
 31.13.77.52 www.facebook.com
 31.13.77.52 www.login.facebook.com
 31.13.77.52 login.facebook.com
 31.13.77.52 apps.facebook.com
 31.13.77.52 graph.facebook.com
 31.13.77.52 register.facebook.com
 31.13.77.52 vi-vn.connect.facebook.com
 31.13.77.52 vi-vn.facebook.com
 31.13.77.52 static.ak.connect.facebook.com
 31.13.77.52 developers.facebook.com
 31.13.77.52 error.facebook.com
 31.13.77.52 channel.facebook.com
 31.13.77.52 register.facebook.com
 31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com
 31.13.77.52 pixel.facebook.com
 31.13.77.52 upload.facebook.com
 31.13.77.52 register.facebook.com
 31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com
 31.13.77.52 pixel.facebook.com
 31.13.77.52 logins.facebook.com
 31.13.77.52 graph.facebook.com
 31.13.77.52 developers.facebook.com
 31.13.77.52 error.facebook.com
 31.13.77.52 register.facebook.com
 31.13.77.52 blog.facebook.com
 31.13.77.52 channel.facebook.com
 31.13.77.52 connect.facebook.com
 31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com

Trên đó là file host facebook tháng 9/2016 cho tất cả các nhà mạng. Chúc các bạn vào facebook nhanh chóng, chúc các bạn online facebook vui vẻ nhé.

5/5 - (2 bình chọn)