Mất biểu tượng mạng trên thanh Taskbar và cách lấy lại

Mất biểu tượng mạng trên thanh Taskbar và cách lấy lại nhanh chóng

Một ngày đẹp trời, bạn mở máy tính của mình lên tuy nhiên lại không thấy biểu tượng mạng của mình ở đâu cả, bạn giật mình vì không biết máy tính bị làm sao, không biết là máy tính mình có mạng hay mất mạng đây. Để lấy lại được biểu tượng mạng Wifi trên thanh Taskbar, hãy cùng đọc bài viết này chúng tôi sẽ trình bày cụ thể cho bạn biết nhé.

Trong quá trình sử dụng mạng trên máy tính của mình đôi lúc bạn vẫn có thể lỗi mạng bị chấm than. Để sửa lỗi này, bạn vui lòng đọc thêm bài viết : sửa lỗi wifi bị limited access.

Những bước cụ thể để lấy lại biểu tượng mạng wifi trên thành Taskbar

Bước 1 : Vào Start chọn Control Panel

Mất biểu tượng mạng trên thanh Taskbar và cách lấy lại

Mất biểu tượng mạng, Wifi trên thanh Taskbar và cách lấy lại

Bước 2 : Bạn chọn tiếp Mục “Network and Internet”

Mất biểu tượng mạng trên thanh Taskbar và cách lấy lại

Mất biểu tượng mạng trên thanh Taskbar và cách lấy lại

Bước 3: Mục Network and Internet xuất hiện, bạn chọn vào “Network and Sharing Center”

Mất biểu tượng mạng trên thanh Taskbar và cách lấy lại

Mất biểu tượng mạng trên thanh Taskbar và cách lấy lại

Bước 4 : Mục này sẽ hiển thị mạng bạn đang sử dụng, click chọn vào nó.

Mất biểu tượng mạng trên thanh Taskbar và cách lấy lại

Mất biểu tượng mạng trên thanh Taskbar và cách lấy lại

Bước 5 : Chọn Properties

Mất biểu tượng mạng trên thanh Taskbar và cách lấy lại

Mất biểu tượng mạng trên thanh Taskbar và cách lấy lại

Màn hình Properties hiển thị, ở bước cuối cùng này rất đơn giản bạn chỉ cần chọn “Show icon in notification area when connected” và chọn OK như dưới hình để hoàn tất nhé.

Mất biểu tượng mạng trên thanh Taskbar và cách lấy lại

Mất biểu tượng mạng trên thanh Taskbar và cách lấy lại

Biểu tượng mạng của bạn sẽ trở lại màn hình desktop trên thanh taskbar ngay lập tức.

Mất biểu tượng mạng trên thanh Taskbar và cách lấy lại

Mất biểu tượng mạng trên thanh Taskbar và cách lấy lại

Đôi lúc khi sử dụng bạn cũng sẽ không thấy biểu tượng my computer ngoài màn hình Desktop, để biết cách lấy lại hãy đọc thêm bài viết đưa biểu tượng my computer ra màn hình desktop nhé.

Trên đó là cách đưa biểu tượng mạng, Wifi ra màn hình desktop trên thanh Taskbar.

Rất nhanh chóng và đơn giản phải không. Chúc các bạn thành công nhé.

Đóng góp ý cho bài viết