200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105 300-101 300-206 300-070 70-417 210-260 210-060 200-355 300-208 CISSP 300-135 210-065 300-209 70-243 70-480 CCA-500 2V0-621D 210-451 400-051 E05-001 1Z0-052 70-410 640-916 VMCE_V9 810-403 070-464 070-243 700-802 70-246 FCBA GPHR DEV-401 C2090-610 SY0-401 712-50 ADM-201 700-039 312-50 MA0-101 648-244 SK0-004 ASF 70-494 70-673 500-005 1Z0-060 C9560-503 640-875 N10-006 98-367 70-534 NS0-505 70-342 CHFP 070-410 640-878 1V0-603 1Z0-804 C8010-250 312-50V9 C2150-508 98-368 CLOUDF 70-411 70-461 220-901 70-488 070-341 PK0-003 E20-547 70-412 70-686 500-285 CISM 101-400 102-400 PDM_2002001060 JN0-100 642-883 CAP 070-347

Phá mật khẩu file sheet Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016

Tác giả: | Danh mục HỌC EXCEL No comments

Để bảo vệ cho file excel thì người dùng thường đặt mật khẩu cho file sheet nhằm tăng tính bảo mật không cho phép chỉnh sửa, … Tuy nhiên vì sơ ý để mật khẩu dài, người dùng lại vô tình quên mất mật khẩu file sheet mình đã đặt là gì, điều này gây trở ngại cho bạn. Vậy để phá mật khẩu file sheet excel làm như thế nào đây. Tìm hiểu ngay qua bài viết dưới đây để có được câu trả lời nhanh chóng.

Hướng dẫn mở khóa file sheet excel chi tiết 2003, 2007, 2010, 2013, 2016

Trước tiên bạn mở file excel bị khóa sheet lên

Bước 1: Để mở khóa file sheet excel thì bạn phải mở công cụ Visual Basic Editor excel bằng cách

– Đối với Excel 2003 : Bạn vào Tool -> Macro -> Visual Basic Editor

– Đối với Excel 2007, 2010, 2013, 2016 thì các bạn ấn tổ hợp phím  Alt + F11

Bước 2: Công cụ Visual Basic Editor excel sẽ hiển thị giống như hình bên dưới :

Phá mật khẩu file sheet Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016

Bước 3: Bạn chọn vào RUN > Run Marco F5

Phá mật khẩu file sheet Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016

Bước 4: Màn hình Macro hiển thị.

Phá mật khẩu file sheet Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016

Phần Macro Name : Bạn điền tên PasswordBreaker. Tiếp đó chọn Create để tạo.

Bước 5: Bạn copy đoạn code dưới đây vào phần giữa của Sub PasswordBreaker() và End Sub

If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
    MsgBox "Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is unprotected!", vbInformation
Else
    If MsgBox("Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is protected, do you want to unprotect it?", _
    vbYesNo + vbQuestion, "Unprotect Active Sheet") = vbNo Then Exit Sub
    Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
    Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
    Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
    Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
    On Error Resume Next
    For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
    For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
    For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
    For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
        ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
        Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
        Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
    Next: Next: Next: Next: Next: Next
    Next: Next: Next: Next: Next: Next
    If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox "Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is unprotected!", vbInformation
End If

 

Ta được như sau

Phá mật khẩu file sheet Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016

Bước 6 : Các bạn ấn vào RUN SUB/UserForm F5 để chạy.

Phá mật khẩu file sheet Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016

Lưu ý : Ở bước này mà báo lỗi thì bạn hãy copy lại đoạn code trên và dán lại nhé.

Bước 7: Hệ thống hiển thị bạn chọn Yes để Excel không bảo vệ cho sheet nhé.

Phá mật khẩu file sheet Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016

Và bây giờ tận hưởng thành quả thôi.

Phá mật khẩu file sheet Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016

Trên đây là cách phá mật khẩu file sheet excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016. Hi vọng qua bài viết dưới đây sẽ giúp bạn bỏ mật khẩu trên file sheet nhanh chóng.

Phá mật khẩu file sheet Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016
51 vote

Bình luận

Đóng góp ý cho bài viết