Gỡ bỏ mật khẩu sheet Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

Gỡ bỏ mật khẩu sheet Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

Đăng bởi Phạm Độ lúc 30/05/2019

Làm thế nào để gỡ bỏ mật khẩu sheet excel đây. Xem ngay bài viết dưới đây để có câu trả lời nhé.

Để bảo vệ cho file excel thì người dùng thường đặt mật khẩu cho file sheet nhằm tăng tính bảo mật không cho phép chỉnh sửa, … Tuy nhiên vì sơ ý để mật khẩu dài, người dùng lại vô tình quên mất mật khẩu file sheet mình đã đặt là gì, điều này gây trở ngại cho bạn.

Vậy để phá mật khẩu file sheet excel làm như thế nào đây. Tìm hiểu ngay qua bài viết dưới đây để có được câu trả lời nhanh chóng.

Hướng dẫn gỡ bỏ mật khẩu sheet excel chi tiết 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

Trước tiên bạn mở file excel bị khóa sheet lên

Bước 1: Để mở khóa file sheet excel thì bạn phải mở công cụ Visual Basic Editor excel bằng cách

– Đối với Excel 2003 : Bạn vào Tool -> Macro -> Visual Basic Editor

– Đối với Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 thì các bạn ấn tổ hợp phím  Alt + F11

Bước 2: Công cụ Visual Basic Editor excel sẽ hiển thị giống như hình bên dưới :

Gỡ bỏ mật khẩu sheet Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

Bước 3: Bạn chọn vào RUN > Run Marco F5

Gỡ bỏ mật khẩu sheet Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

Bước 4: Màn hình Macro hiển thị.

Gỡ bỏ mật khẩu sheet Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

Phần Macro Name : Bạn điền tên PasswordBreaker. Tiếp đó chọn Create để tạo.

Bước 5: Bạn copy đoạn code dưới đây vào phần giữa của Sub PasswordBreaker() và End Sub

If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
    MsgBox "Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is unprotected!", vbInformation
Else
    If MsgBox("Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is protected, do you want to unprotect it?", _
    vbYesNo + vbQuestion, "Unprotect Active Sheet") = vbNo Then Exit Sub
    Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
    Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
    Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
    Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
    On Error Resume Next
    For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
    For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
    For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
    For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
        ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
        Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
        Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
    Next: Next: Next: Next: Next: Next
    Next: Next: Next: Next: Next: Next
    If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox "Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is unprotected!", vbInformation
End If

Ta được như sau

Gỡ bỏ mật khẩu sheet Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

Bước 6 : Các bạn ấn vào RUN SUB/UserForm F5 để chạy.

Gỡ bỏ mật khẩu sheet Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

Lưu ý : Ở bước này mà báo lỗi thì bạn hãy copy lại đoạn code trên và dán lại nhé.

Bước 7: Hệ thống hiển thị bạn chọn Yes để Excel không bảo vệ cho sheet nhé.

Gỡ bỏ mật khẩu sheet Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

Và bây giờ tận hưởng thành quả thôi.

Gỡ bỏ mật khẩu sheet Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

Trên đây là cách phá mật khẩu file sheet excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019. Hi vọng qua bài viết dưới đây sẽ giúp bạn bỏ mật khẩu trên file sheet nhanh chóng.

Trường hợp bạn không làm được thì vui lòng inbox mình, mình có thể giúp. Trường hợp bạn quên mật khẩu file excel không đăng nhập được, tham khảo thêm bài viết sau để lấy lại nhé. Cách lấy lại mật khẩu Excel.

5/5 - (1 bình chọn)
0/5 (0 votes)