8.1

Tắt User Account Control UAC trên Windows 7 và Windows 8/8.1

Tắt User Account Control UAC trên Windows 7 và Windows 8/8.1. Khi bạn muốn cài đặt 1 phần mềm nào đó hay muốn kích hoạt bản quyền win chẳng hạn, thì chức năng user account sẽ lập tức gửi thông báo. Nếu chỉ thông báo những phần mềm gây

Xem mật khẩu wifi đã lưu trên laptop windows 8, 8.1

Xem mật khẩu wifi đã lưu trên laptop windows 8, 8.1 Bạn đang sử dụng wifi để truy cập để xem phim, đọc tin tức, đọc báo hàng ngày. 1 ngày đẹp trời, bạn của bạn đến chơi, người bạn đó cũng muốn sử dụng wifi để vào mạng,