Cách để thư mục của bạn ẩn và hiện trong ổ đĩa. 1 ngày nọ,bạn mở máy tính của mình lên truy cập vào thư mục nào đó trong máy tính của bạn.Bạn giật mình bỗng thấy 1 đến 2 thư mục của mình không hiển thị rõ mà