Tổng hợp các cách ứng tiền của các nhà mạng hiện nay giúp bạn có thể nắm bắt được các thông tin về dịch vụ ứng tiền khi tài khoản của bạn hay 1 người bạn nào đó hết tiền. Cách ứng tiền của các nhà mạng Viettel, Vinaphone,