Cách tối ưu hóa Windows 10 đạt hiệu năng tối đa Hệ điều hành Windows 10 việc khởi động và tắt máy tính đã nhanh hơn so với các hệ điều hành tiền nhiệm trước đó. Mang đến cho chúng ta rất nhiều tính năng thú vị và trải nghiệm