Hướng dẫn chặn facebook gửi thông báo về email đăng ký facebook Hiện nay khi bạn tiến hành đăng ký facebook thì bắt buộc bạn phải có 1 email để xác nhận thông tin của người sử dụng, tuy nhiên khi bạn sử dụng facebook thì tất cả những