Cách đăng ký nhạc chờ viettel nhanh chóng nhất qua bài viết dưới đây. Bạn đang sử dụng nhà mạng viettel cho chiếc điện thoại của mình. Bạn muốn những người gọi đến máy mình trong lúc bạn chưa nghe được máy thay vì những tiếng tút tút đơn