Hướng dẫn đặt mật khẩu cho máy tính trên windows 7 một cách chi tiết Như các bạn đã biết trong quá trình sử dụng máy tính của mình nhiều bạn vì những lí do riêng mà không muốn người khác sử dụng máy tính của mình mà giải