File host facebook tháng 11/2016 cho nhà mạng VNPT, FPT, VIETTEL Facebook – mạng xã hội lớn nhất trên thế giới hiện nay với đông đảo người dùng. Tại Việt nam hiện nay thì số lượng người sử dụng facebook ngày càng nhiều hơn. Tuy nhiên không phải lúc