Bạn đang sử dụng Facebook nhưng vì một vài lí do nào đó mà bạn không muốn online. Trong thời gian không online bạn không muốn bị ai làm phiền. Giải pháp hữu hiệu cho bạn đó là khóa tài khoản facebook tạm thời. Bài viết này mình sẽ