Hướng dẫn khôi phục, lấy lại email đã xóa trong hòm thư Gmail chi tiết nhất. Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây để biết thêm nào. Vì có quá nhiều thư ở trong hộp thư đến chính vì thế bạn phải xóa bớt thư đi, tuy nhiên