Một ngày đẹp trời bạn mở trình duyệt của mình ra để lướt web. Tuy nhiên trình duyệt lại báo lỗi không thể kết nối đến máy chủ proxy. Vậy lỗi này là do nguyên nhân gì gây ra, cách khắc phục nó như thế nào. Bài viết hôm nay