Hướng dẫn kiểm tra cấu hình máy tính bàn, laptop một cách chi tiết giúp bạn nắm rõ các thông số của máy tính. Bạn đang sử dụng máy tính của mình. Bạn muốn xem bộ nhớ của máy tính, RAM của máy tính của mình là bao nhiêu