Tổng hợp những phím tắt trong Excel hay và thông dụng được nhiều người sử dụng hiện nay. Như các bạn đang sử dụng Excel biết khi muốn sử dụng một lệnh trong Excel mà chúng ta phải kích chuột để thực hiện lệnh thì sẽ mất nhiều thời