Cách sửa lỗi không vào device manager trên máy tính ở các hệ điều hành windows 7 và 8. Các bạn đã biết khi cài hệ điều hành windows xong thì chúng ta sẽ tiến hành cài driver cho máy để cho máy tính có thể chạy được chương