Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ trên gmail. Bạn là người mới sử dụng gmail trong công việc, hay học tập của mình. Tuy nhiên khi mới sử dụng gmail thì lại hoàn toàn là tiếng anh, bạn lại là người không sành sỏi về tiếng anh cho lắm,