Trình duyệt firefox không vào được mạng và cách xử lý. 1 ngày đẹp trời, bạn sử dụng trình duyệt firefox để online làm các công việc như: đọc báo, nghe nhạc, … Tuy nhiên lúc này trình duyệt firefox lại hiển thị lỗi không vào được mạng. Bạn