Phần mềm gõ tiếng Việt Vietkey 2007 – phần mềm gõ tiếng Việt tốt nhất hiện nay. Như các bạn đã biết thì khi làm việc với máy tính thì nếu không có những phần mềm thì chắc chắn bạn sẽ không thể nào mà gõ được tiếng Việt