Khắc phục lỗi Windows không kết nối được với máy in Trong quá trình cài đặt hệ thống máy tính với máy in đôi lúc vẫn có những sự cố như giữa chừng bị ngưng lại, tài liệu bị in ra giấy trắng, lỗi không nhận được tín hiệu,