Xem mật khẩu wifi đã lưu trên laptop windows 8, 8.1 Bạn đang sử dụng wifi để truy cập để xem phim, đọc tin tức, đọc báo hàng ngày. 1 ngày đẹp trời, bạn của bạn đến chơi, người bạn đó cũng muốn sử dụng wifi để vào mạng,