DCMA

Chúng tôi tại phamdo18.com cam kết tuân thủ tất cả các quy định của Đạo Luật Bản Quyền Thiên Niên Kỷ Kỹ Thuật Số (DMCA) và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng quyền sở hữu trí tuệ của bạn đã bị vi phạm trên trang web của chúng tôi, vui lòng thông báo cho chúng tôi thông qua quy trình dưới đây.

Gửi Yêu Cầu DMCA:

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền (hoặc đại diện được ủy quyền) và tin rằng nội dung đăng trên phamdo18.com vi phạm bản quyền của bạn, vui lòng cung cấp các thông tin sau:

 1. Chữ ký vật lý hoặc điện tử của chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt họ.
 2. Mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn tin rằng đã bị vi phạm.
 3. Mô tả về vị trí nội dung vi phạm trên trang web phamdo18.com (ví dụ: URL cụ thể).
 4. Thông tin liên hệ của bạn, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, và email.
 5. Tuyên bố rằng bạn có thiện ý tin rằng việc sử dụng nội dung bị khiếu nại không được phép bởi chủ sở hữu bản quyền, đại diện của họ, hoặc pháp luật.
 6. Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác, và dưới lời tuyên thệ, rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền.

Gửi Yêu Cầu Đến:

 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: Wisma Keiai, Lt. 21 Jl. Jend.Sudirman Kav. 3 Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat

Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý thông báo vi phạm DMCA càng sớm càng tốt và có thể liên hệ với bạn để yêu cầu thêm thông tin nếu cần thiết.

Phản Hồi Yêu Cầu DMCA:

Nếu bạn tin rằng nội dung của bạn đã bị gỡ bỏ do nhầm lẫn hoặc nhận diện sai, bạn có thể gửi thông báo phản hồi. Thông báo phản hồi cần bao gồm các thông tin sau:

 1. Chữ ký vật lý hoặc điện tử của bạn.
 2. Xác định nội dung đã bị gỡ bỏ và vị trí ban đầu của nó trên trang web.
 3. Tuyên bố dưới lời tuyên thệ rằng bạn có thiện ý tin rằng nội dung đã bị gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc nhận diện sai.
 4. Tên, địa chỉ, và số điện thoại của bạn.
 5. Tuyên bố rằng bạn chấp nhận quyền tài phán của tòa án quận liên bang cho quận tư pháp nơi địa chỉ của bạn nằm, hoặc nếu địa chỉ của bạn nằm ngoài Hoa Kỳ, cho bất kỳ quận tư pháp nào mà phamdo18.com có thể được tìm thấy, và rằng bạn sẽ nhận dịch vụ quy trình từ người đã cung cấp thông báo DMCA gốc hoặc đại diện của người đó.

Gửi Yêu Cầu Đến:

 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: Wisma Keiai, Lt. 21 Jl. Jend.Sudirman Kav. 3 Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat

Chúng tôi cam kết xử lý yêu cầu phản hồi và khôi phục nội dung nếu phù hợp.