Chính Sách bảo mật

Tại phamdo18.com, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

1.Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

  • Chúng tôi thu thập các loại thông tin sau từ bạn:
  • Thông tin cá nhân: như tên, địa chỉ email, số điện thoại khi bạn liên hệ với chúng tôi hoặc đăng ký tài khoản. Thông tin kỹ thuật: như địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành và dữ liệu lưu lượng khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

2. Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin

  • Chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập để:
  • Cải thiện dịch vụ: nâng cao trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa trang web.
  • Giao tiếp: trả lời câu hỏi, yêu cầu hỗ trợ, và gửi thông tin cập nhật về dịch vụ.
  • Phân tích: phân tích hành vi người dùng để tối ưu hóa nội dung và tính năng trang web.

3.Chia Sẻ Thông Tin

  • Chúng tôi cam kết không bán, trao đổi hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

4.Bảo Mật Thông Tin

  • Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải hoặc lưu trữ điện tử nào hoàn toàn an toàn, do đó chúng tôi không thể đảm bảo an toàn hoàn toàn.

5.Quyền Riêng Tư Của Trẻ Em

  • Trang web của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi và chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới độ tuổi này.

6.Thay Đổi Chính Sách

  • Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được đăng trên trang này và ngày cập nhật sẽ được điều chỉnh.

Liên Hệ Với Chúng Tôi Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về chính sách bảo mật này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại [email protected].